Sinds 1 januari 2023 geldt de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen. Bent u sindsdien de nieuwe eigenaar van een woning of appartement met label E of F, dan moet u het verplicht renoveren naar label D of beter, binnen de 5 jaar.

Bent u sinds 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar van een niet-residentiële gebouweenheid? Dan moet u er voor zorgen dat het binnen de 5 jaar aan een aantal energiebesparende maatregelen voldoet, en een minimaal energielabel behaalt.

Voor wie?

Nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen (met een EPC-label E of F) worden verplicht om binnen de 5 jaar na aankoop (en andere ) of na vestigen van erfpacht of opstalrecht, de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Dit moet bewezen worden met een nieuw EPC.

De renovatieplicht geldt:

 • bij het verlijden van authentieke aktes van een notariële overdracht in volle eigendom, zoals een aankoop, schenking, …
 • bij het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht
 • voor de feitelijke toestand op het moment van het verlijden van de akte of het vestigen van het opstalrecht of erfpacht. Heeft de eenheid op het moment van overdracht een residentiële bestemming, dan geldt de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen. Het maakt niet uit wat de latere plannen zijn met de woning of appartement.

De termijn van 5 jaar start op de datum van het verlijden van de authentieke akte of op de datum van het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht. Voorbeeld: als de akte verleden werd op 1 februari 2023 dan moet voor 1 februari 2028 aan de verplichting voldaan zijn.

Langetermijnpad na 2023

Label D is een eerste tussenstap.

Stel dat u in 2023 een woning koopt met label F. U bent verplicht om deze te renoveren tot label D binnen de vijf jaar (2028). Als u de woning (met label D) opnieuw verkoopt in 2030, dan zal de nieuwe eigenaar opnieuw moeten renoveren, nu tot minstens label C of beter. Renoveer dus bij voorkeur nu al tot label A. Zo bent u nu al klaar voor de toekomst.

Label A is het einddoel voor iedere woning of appartement tegen 2050. Het langetermijnpad werd vastgelegd met verstrengingen in 2028, 2035, 2040 en 2045.

Gepland langetermijnpad en te behalen label binnen de 5 jaar na aankoop, bij aankoop vanaf:

 • Stap1/12028
  • voor woningen: label C
  • voor appartementen: label C
 • Stap1/12035
  • voor woningen: label B
  • voor appartementen: label C
 • Stap1/12040
  • voor woningen: label A
  • voor appartementen: label B
 • Stap1/12045
  • voor woningen: label A
  • voor appartementen: label A

   

Sancties

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap start de handhavingsprocedure:

 • als er 5 jaar na verkoop (en andere ) en na het vestigen van erfpacht of opstalrecht, geen EPC aanwezig is,
 • of als uit het beschikbare EPC blijkt dat er niet aan de vereiste energieprestatieniveaus is voldaan.

De gevolgen voor u:

 • als u de renovatieverplichting niet naleeft, riskeert u een administratieve geldboete van 500 euro tot 200.000 euro.
  • Op 15 december 2023 werd een wijzigingsdecreet een tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Hierin wordt een onderscheid gemaakt voor het boetebedrag tussen residentiële en niet-residentiële gebouwen:1° voor een niet-residentiële gebouweenheid: van 500 euro tot en met 200.000 euro;2° voor een residentiële gebouweenheid: van 500 euro tot en met 5.000 euro.
 • de boete heft de verplichting niet op: het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap legt meteen een nieuwe termijn vast waarbinnen u aan de verplichting moet voldoen.

Indien het label niet tijdig behaald wordt, kan een administratieve geldboete opgelegd worden van 500 euro tot 200.000 euro. Er wordt dan een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen het label moet behaald worden.

 

Renoveren? Verbouwen? Neem maar contact met Totaalrenovatie Aannemer op: contactformulier Elsa Bouw

 

 

Bron: https://www.vlaanderen.be/een-huis-of-appartement-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen