De prijs van renovatiewerken

Wat kost een volledige renovatie

U wilt uw woning grondig verbeteren en vraagt zich af welke kosten daarmee gemoeid zullen zijn? Het antwoord is simpel: U kan uw renovatie zo duur maken als u wilt. U en de aannemer renovatie zullen allerlei plannen kunnen bedenken om uw huis nóg mooier en beter te maken. Maar een goede aannemer renovatie of renovatiebedrijf zal met u meedenken en werken volgens uw wensen én binnen uw budget. Bij een totaalrenovatie zult u willen weten welke kosten u grofweg kunt verwachten voordat u de renovatie aannemer een offerte laat uitbrengen voor de renovatiewerken.

Gemiddelde kosten

Om een globaal beeld te krijgen geven wij u hier een overzichtje van veel voorkomende onderdelen die bij een totaalrenovatie door de renovatie aannemer worden uitgevoerd, gebaseerd op opgaven van verschillende aannemers. Hiermee heeft u alvast een uitgangspunt.

Aanbouw 26.000 – 56.000 euro
Toilet 2.500 –3.250 euro
Badkamer 8.300 –19.500 euro
Zolder 10.800 – 18.000 euro
Keuken 10.550 – 27.500 euro

Zoals gezegd, een renovatie kan uiteenlopende prijzen hebben. Maar er is altijd een aantal onderdelen waar u rekening mee moet houden, waarvan de tarieven – met een zekere bandbreedte – bekend zijn. Verder staat de kostprijs van de materialen waarmee de aannemer renovatie gaat werken ook – wederom met een zekere bandbreedte – vast.

Uitbesteden of zelf doen

Zo kunt u met een redelijke zekerheid voorspellen hoeveel u kwijt zal zijn wanneer u een renovatiebedrijf uw totaalrenovatie zal laten uitvoeren. Natuurlijk zullen er posten zijn waar u op kunt besparen, bijvoorbeeld door deze niet door de renovatie aannemer te laten uitvoeren maar deze zelf ter hand te nemen. Denk aan eenvoudige sloopwerkzaamheden en voorbereidingswerkzaamheden.

Hieronder volgt een overzicht van de posten die bij alle renovatiewerken aan de orde zijn, met daarbij de in België gangbare tarieven en prijzen. Hiermee kan u uw
renovatie kosten in beeld brengen. Als u twijfelt over het aantal uren dat met bepaalde werkzaamheden gemoeid is, kan u altijd de aannemer renovatie of het
renovatiebedrijf vragen naar hun inschatting.
Het aantal uren is zeer belangrijk want het arbeidsloon vormt meer dan de helft van alle kosten.

renovatiewerken woning

De kosten van een totaalrenovatie

Vergunningskosten
Kosten architect of bouwkundige
Voorrijkosten
Arbeidskosten
Materiaalkosten

Voor een indicatief overzicht van materiaalkosten in Vlaanderen kunt u bijvoorbeeld kijken op https://elsabouw.be

Verwijderingskosten

Het afvoeren van het sloopafval is een kostenpost op zichzelf. Alle materialen moeten gescheiden worden aangeleverd bij de afvalverwerker. Per gemeente verschillen de kosten. U kan hiernaar informeren bij uw eigen gemeente. Houd rekening met de kosten van huurvervoer als u zelf geen camion ter beschikking hebt.

Aanbouw en verbouwingDe kosten van de aannemer

Als u een renovatie aannemer in de arm neemt, dan zullen alle kosten van uw renovatiewerken zijn inbegrepen. Daar staat tegenover dat de aannemer zo’n 25% kost, bovenop bovenstaande prijzen. Voor een grote renovatie is het toch de moeite waard, want het afzonderlijk inhuren én aansturen van diverse bedrijven en vaklieden kan een dagtaak zijn. De coördinatie van de verschillende werkzaamheden kan een enorme uitdaging zijn. Bent u niet stress bestendig of hebt u gewoon niet zoveel tijd om u hiermee bezig te houden? In dat geval kunt u beter uw eigen werk blijven doen, terwijl de aannemer renovatie alle verantwoordelijkheid op zich neemt voor een goed verloop van de verbouwing. Hij coördineert de werkzaamheden en zorgt ervoor dat deze op elkaar aansluiten.

Een goede aannemingsovereenkomst is cruciaal

Zorg wel dat u een goede aannemingsovereenkomst afsluit en lees de kleine lettertjes, de opmerkingen over meerwerk en andere addertjes onder het gras. Een erkende aannemer zal zich moeten houden aan wettelijke voorschriften en ook dat is een reden om een erkende aannemer als renovatiebedrijf in te schakelen.

Bereid u voor en wees geïnformeerd

Uw totaalrenovatie verdient een goede renovatie aannemer. Maar het is goed vooraf een beeld te hebben van de kosten waar u rekening mee moet houden. Dat bereidt u zich beter voor op de onderhandelingen met de aannemer renovatie, omdat u dan een gelijkwaardige gesprekspartner bent. Zolang u nog niets hebt ondertekend kunt u nog vrijelijk wijzigingen in het plan aanbrengen. Is de overeenkomst eenmaal ondertekend, dan kan elke wijzigingsorder flink wat geld kosten.

Premies en subsidies voor renovatiewerken.

Het is zeer lonend om te onderzoeken voor welke renovatiepremies u in aanmerking komt. Deze premies hebben voornamelijk betrekking op isolatie- en andere duurzaamheidsmaatregelen maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals bij woningverbetering en -aanpassing voor ouderen.
Gemeentelijke premies verschillen per gemeente. Informeer bij uw eigen gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Algemene premies in Vlaanderen

Voor Vlaanderen gelden de volgende algemene regelingen:
Renovatiepremie: Via de Vlaamse overheid kan u een premie van maximaal 10.000 euro aanvragen.
Aanpassingspremie: Wilt u uw huis aanpassen in Vlaanderen en bent u 65+? Voor sommige aanpassingen kunt u een aanpassingspremie krijgen van maximaal 1.250 euro.
Premies via Fluvius
Dak- of zoldervloerisolatie: Fluvius biedt 4 euro per m² als u een erkend aannemer inschakelt voor de isolatie.
Buitenmuurisolatie: Voor buitenmuurisolatie kan u maximaal 5 – 30 euro per m² krijgen.
Beglazing: Voor hoogrendementsbeglazing bestaat een premie van 16 euro per m².
Vloer- of kelderisolatie: Hiervoor is er een premie van 6 euro per m².
Gasketel: Als u uw oude ketel door een nieuwe vervangt kan u van gas.be een premie van 500 euro ontvangen.
Warmtepomp: Fluvius biedt premies van 300 – 4.000 euro voor het plaatsen van een warmtepomp, afhankelijk van het soort dat u plaatst.
Warmtepompboiler: Voor een warmtepompboiler is er een premie van 300 euro.
Zonneboiler: Er is een premie voor een zonneboiler tussen de 550 en 2.750 euro.
Zonnepanelen: Voor zonnepanelen is een premie mogelijk tot 1.500 euro.

Aanbouw en totaalrenovatieTotaalrenovatiebonus (BENO-pass)

Neemt u drie of meer energiebesparende maatregelen dan kan u de totaalrenovatiebonus van Fluvius krijgen.
Vanaf drie energiebesparende investeringen binnen de vijf jaar krijgt u dus – bovenop de gewone premies! – deze totaalrenovatiebonus. Lees alles hierover op fluvius.be. Het totaalbedrag van de bonus kan oplopen tot 4.750 euro per woning.

Kortom, bij een renovatie is het heel verstandig om de mogelijkheden van een premie te onderzoeken. De aannemer renovatie of uw renovatiebedrijf kan dit eventueel ook voor u doen. Als u de offerte van de totaalrenovatie binnen hebt kunt u vervolgens vragen of uw renovatie aannemer de premies in kaart wil brengen, zodat u de netto kosten van de renovatiewerken weet.

Kostenoverschrijdingen renovatie voorkomen

De sleutel zit hem in de offerte van de aannemer renovatie en de daaruit volgende aannemingsovereenkomst die u met het renovatiebedrijf afsluit. Daar kan u alles vastleggen, dat wil zeggen, voor zover alle kosten vooraf vast te stellen zijn natuurlijk.
Het is in Vlaanderen veel gebruikelijker dan in Nederland om details goed vast te leggen. Men is formeler dan in Nederland. In Nederland is er ook vaak een factor van ‘goed vertrouwen’, wat tot onverwachte problemen kan leiden. Toch is het ook in Vlaanderen goed om de offerte van de renovatiewerken uit en te na door te spitten en uitleg te vragen waar dat gewenst is. Tenslotte bent u geen deskundige en gaat het om uw portemonnee.

Vraag in ieder geval schriftelijk duidelijkheid over de volgende elementen:
Wat is de prijs van de complete verbouwing ?
Waar zijn tekeningen, details, doorsnede en afwerkstaat?
Wie draagt het risico van beschadiging van de inboedel. Waarom ligt die niet volledig bij de aannemer?
Hoe en wanneer vindt de (deel)betaling plaats
Zijn alle benodigde vergunningen geregeld en komen er daarvoor nog kosten bij
Wat is de planning en wat gebeurt er als die niet gehaald wordt

Uw renovatie zal nooit 100% door uw renovatiebedrijf te voorspellen zijn, maar de risico’s op uitloop en extra kosten van een totaalrenovatie moeten wel benoemd worden. Daarbij is heel belangrijk om te weten wie het risico draagt: de renovatie aannemer die de renovatiewerken uitvoert of uzelf.

Risico’s bij renovatie: zekerheid is te koop

Een renovatiebedrijf kan zijn risico’s doorschuiven naar onderaannemers die bij een totaalrenovatie wellicht worden ingeschakeld. Ook zal de renovatie aannemer verzekeringen hebben. Houdt u er wel rekening dat dit voor de renovatie aannemer ook extra kosten meebrengt. Het uitvoeren van renovatiewerken door een aannemer renovatie is ook om die reden duurder dan wanneer u zelf alle vaklieden voor elk onderdeel van uw renovatie zou inschakelen. Met een renovatiebedrijf en goede afspraken in de offerte ‘koopt’ u als het ware zekerheid. Dat is bij een totaalrenovatie, waarbij toch altijd zaken anders zullen lopen dan voorzien, voor de meeste mensen zeker de moeite waard.

Uitbouw bestaande woningSamenvattend
Maak een stappenplan voor uw renovatiewerken. Breng vervolgens de globale kosten van de renovatie in beeld en doe onderzoek. Vraag meer dan één aannemer renovatie om een (voorlopige) offerte en zorg dat het renovatiebedrijf in de definitieve offerte (na ondertekening: de aannemingsovereenkomst) alle onderdelen van de totaalrenovatie meeneemt. Hierbij moet duidelijk zijn wie welk risico draagt in geval van uitloop, onvoorziene extra werkzaamheden of schade.

Een goede renovatie aannemer zal gebruik maken van de standaard offertes en de standaard aannemingsovereenkomst die hiervoor binnen de branche beschikbaar zijn. Lees en begrijp de kleine lettertjes en vraag, waar nodig, om uitleg, net zolang totdat het u duidelijk is.

Op deze manier komt u niet voor onnodige verrassingen te staan en zal de samenwerking met uw aannemer ook prettig en soepel verlopen.

 

Op zoek naar een totaalrenovatie aannemer? Neem dan gerust contact met ons op.